leden

Concertenoverzicht

concert15-12-2012 15 december 2012: Kerstconcert. Samen met het mannenkoor Cantarelli uit Kessel-Lo o.l.v. Phil Peeters en kamerorkest Musica con Gioia uit Antwerpen o.l.v. Werner De Bleser, werd het concert weer een success verhaal.  Het Sint-Martinuskerk werd voor die gelegenheid prachtig verlicht.  Ook op 8 december in de kerk Heilig Hart van de Damiaanplein te Leuven en op 16 december in de kerk Heilige Familie van Rustoordlei te Brasschaat.
doubleflecheKlik om verder te lezen of dicht te klappen

Cantarelli verenigt een twintigtal mannen in een koor vol met ambi­ties, diversiteit en zonder grenzen. Het is een jong koor, niet enkel omdat het pas opgericht is in 2010, maar ook omdat de gemiddelde leeftijd van de koorleden schom­ melt rond de 30 jaar. Ze zijn een koor van enthousiaste liefhebbers die in een gezellige sfeer streven naar een kwalitatieve uitvoering. Op het korenfestival in de lente van 2012 werden ze geselecteerd om in 2013 deel te nemen aan de tweede divisie in het provin­ciale koortoernooi voor Vlaams­ Brabant. Cantarelli mag zich tevens laureaat noemen van de Lieven Duvosel Muziekprijs 2012, waarvan de finale op zaterdag 10 november zal plaatsvinden. Hun repertoire bestaat uit klassieke en moderne meerstemmige koor­stukken, aangevuld met pop- en musicalklassiekers. Phil Peeters is hun onverwoestbare dirigent. Website Cantarelli

Het Antwerps kamerorkest "Musica con Gioia" werd in september 1999 opgericht op initiatief van Marc Coremans. Het ontstond uit het mannenkoor "Zingende Wan­delkring Sint-Norbertus" maar werd al snel een aparte identiteit binnen het koor. Het bestaat uit een strijkers- en een houtblazers­ groep. Samen met het mannen­ koor voerden zij o.a, een film- en musica1concert op in de Blauwe Zaal van de Singel te Antwerpen alsook Henry PureelI's opera King Arthur.

In 2006 werd de dirigeerstok overgenomen door Werner De Bleser. Onder zijn leiding werd het repertoire flink uitgebreid. Ze spelen nu een mix van klassieke
muziek maar ook tunes van films en musicals. Ze gaven concerten in de Singel, De Schorre Klassiek en speelden aperitiefconcerten, een Passieconcert, Het Kerstverhaal, Les Misérables ... Website Musica con Gioia

Bekijk het programmaboekje (flipbook)

Bekijk het programma

foto's

russischfestival20-05-2012 20 mei 2012: Deelneming aan het Russisch/Europees cultuurfestival
doubleflecheKlik om verder te lezen of dicht te klappen

Zondag 20 mei werd het Sint-Ceciliakoor Overijse o.l.v. Philippe Beullens uitgenodigd door de Federatie van Russisch - sprekende Organisaties om op te treden op het galaconcert van hun feest in het Jubelpark te Brussel. Dit als tegenprestatie voor de drie Russische gezelschappen die eerder in Overijse hun artistieke kwaliteiten mochten ontplooien. Het (meestal Russisch) publiek was massaal aanwezig maar waar niemand op gerekend had was het weer. Net toen het koor uit Overijse aan de beurt was, viel het water met bakken uit de lucht. Bovendien was er ook gedonder. Toch bleven de Russische toeschouwers aandachtig toekijken onder paraplu's of tentjes. Ons koor slaagde er in een aantal Vlaamse en buitenlandse volksliedjes te verklanken en het werd nadien vergast op een daverend applaus. Onze dirigent Philippe bracht dan de kers op de taart met een erg gewaardeerd klokkenspel op de mobiele beiaard. Werkelijk en natte maar zeer heuglijke dag.

foto's

Affiche Concert 10-12-2011 10 december 2011: concert "Zingend naar Kerst". Het concert op zaterdag 10 december in de Sint-Martinuskerk samen met het Gaudeamuskoor uit Wilsele-Putkapel en  het blokfluitensemble Estampie uit Leuven werd een daverend success.  Een bomvolle kerk, heerlijke stemmetjes, oorstrelende blokfluitklanken! 17 december 2011: concert in de Sint-Agathakerk in Wilsele-Putkapel.
doubleflecheKlik om verder te lezen of dicht te klappen

Gaudeamus is het parochiekoor van Wilsele-Putkapel, waar dames en heren hun stemmen zo goed mogelijk samen laten klinken. Zij doen dit elke dinsdagavond van 20 tot 22 uur onder een enthousiaste leiding van Jan Convents. Het resultaat kan men beluisteren tijdens kerkelijke hoogdagen en vele zondagen. Op aanvraag verzorgt Gaudeamus ook feestmissen. Jaarlijks viert het zijn patroonheilige Sint-Cecilia met een gezellig feest. Met een barbecue of heuse fietstocht sluiten ze daar het werkjaar af.

Het blokfluitensemble Estampie is in 1997 ontstaan uit de lessen “instrumentaal ensemble” aan het conservatorium van Leuven o.l.v. Mieke Van Weddingen. Het ensemble wordt nu gecoacht door Tom Beets. De groepsnaam werd ontleend aan het vrolijke danskarakter van de Estampie die toen ingeoefend werd. Hoewel de samenstelling van de groep meermaals veranderde en studies, werksituaties en gezinsuitbreidingen het repeteren niet steeds gemakkelijk maakten, bleef de kriebel van het samen musiceren de leden van Estampie steeds in de ban houden. Wekelijks wordt er gerepeteerd en eenmaal per jaar wordt een nieuw concertprogramma gepresenteerd. Hun instrumentarium gaat van de Garkleinflötlein tot de contrabas en het repertorium gaat van middeleeuws tot hedendaags. Tussendoor luistert het kwartet vieringen en recepties op en werkt het samen met andere ensembles en koren, zoals Orsecante uit Heverlee en nu dus het Sint-Ceciliakoor uit Overijse.

Website Estampie

Ze werden begeleid door Soetkin Pirquin.

Bekijk het programma

foto's

Affiche Concert 26-03-2010 26 maart 2010: concert "Kalinka ontmoet Cecilia" Het concert op vrijdag 26 maart in de Sint-Martinuskerk door het Sint-Ceciliakoor samen met drie Russische jongerenformaties, werd een daverend success.  Een bomvolle kerk, heerlijke stemmetjes, oorstrelende vioolklanken en een Sint-Ceciliakoor dat zichzelf overtrof in een gevariëerd programma!
doubleflecheKlik om verder te lezen of dicht te klappen

Dankzij de internationale relaties van onze koordirigent en het dynamisme van onze koorleden verwelkomt het Sint-Ceciliakoor 3 groupen vanuit Rusland op tournee in België (Brussel, Gent, Leuven...).  We worden ook gesteund door sponsors uit de Druivenstreek.

Het Blagovest Kinderkoor dat al in verschillende Russische steden en ook in Tsjechië, Oostenrijk, Hongarije, Finland en Zweden optrad is onder de leiding van Larissa Kuredenko.

Het Sudarushka Folklore ensemble,  een groep jongen meiden in plaatselijke klederdracht, promoot de volksmuziek met een spetterende show. Ze staan onder de leiding van Larissa Novikova die niets onverlet laat om de toeschouwer een lust voor oor en oog te bezorgen.

Het Prizvanie Violistenensemble gesticht in 1975 door Elena Liadova dat al in de meest prestigieuze concertzalen  zoals het Russisch Congressenpaleis, de Russische Nationale Concertzaal, de kathedraal van Christus de Verlosser optrad.  Ze gingen ook al naar Hongarije, Italië, Finland, Zweden, Tsjechië en Spanje. Onder leiding van Nina Sharapova hebben ze al vele prijzen behaald op allerhande festivals.

En tenslotte ons eigen koor dat uit zijn repertorium een gevarieerd assortiment naar voor zal brengen.

Niet alleen bestemd voor muziekliefhebbers, dit concert is  ook bestemd voor  een jong familiaal publiek.

Bekijk het programma

Cultuurprijs Overijse 2010
cultuurprijs

Vrijdag 22 oktober 2010 werden in het GCC Den Blank de Cultuurprijzen van Overijse uitgereikt. Het Sint-Ceciliakoor kreeg de Cultuurprijs voor hun concert op vrijdag 26 maart met drie Russische jongerenformaties!

Flyer concert 03-04-2009 3 en 4 april 2009: Missa Brevisconcert met het Koninklijke Justus Lipsius Harmonie
doubleflecheKlik om verder te lezen of dicht te klappen

Het Sint-Ceciliakoor mag dan wel van oudsher een "Kerkkoor" zijn, toch heeft zij een heel breed repertoire waartoe ook heel wat niet-religieuze muziek behoort. Met het programma van toen gaf ze een mooi overzicht van haar kunnen: van de typische Barokstijl van Bach en Purcell tot het 20ste eeuwse koorrepertoire van o.a. Maurice Durufle en John Rutter. De knallende opener van het concert stond symbool voor het plezier dat de koorleden telkens weer weten te vinden in het samenzingen en het laatste werkje toonde aan dat ze zelfs van "Jazzy" accenten in koormuziek geen schrik hebben.

Bekijk het programma

Website Koninklijke Harmonie Justus Lipsius

Flyer concert 15-12-2006 15 en 16 december 2006: Kerstconcert met het Cantuvakoor en Gregoriaans koor
doubleflecheKlik om verder te lezen of dicht te klappen

Bent u iemand die bij een kerstconcert denkt aan stemmige kerstliederen zoals: "Nu zijt wellekome", "Adeste fideles" of "Ons is geboren een kindekijn."

Of geraakt u veeleer in vervoering door de oude polyfonisten met liederen als: "Er is een roos ontsprongen" of "In dulce jubilo."

Mogelijk gaat u door het lint voor mod erne stukken van Claesen, De Haan of Rutter.

Als u al niet smelt voor romantische gezangen van Tinel of Berlioz.

Misschien houdt u het Hever bij de antifonen en responsoria van het gregoriaans.

Zeg me nu niet dat u iemand bent die zweert bij de oratoria, cantates en koralen van Purcell, Handel en Bach.

Van dit alles en van nog veel meer kan u genieten in een mooi versierde en verwarmde kerk op een zachte stoel, u gebracht door twee vierstemmige koren van elk een 40-tal zangers: Sint-Ceciliakoor Overijse o.Lv. Philippe Beullens en Cantuva Druivenstreek o.Lv. Marc Verboomen samen met het Gregoriaans Koor o.Lv. Johan De Boer.

Solisten zijn:

Jean-Claude Ohms, bariton
Katrien Vercauter, piano
Philippe Beullens, orgel

Bekijk het programma

Website Cantuvakoor

Flyer concert 14-12-2002 14 december 2002: Kerstconcert met het kinderkoor "Singet fro
doubleflecheKlik om verder te lezen of dicht te klappen

Het kinderkoor "Singet fro" startte in oktober 1999, onder de leiding van Isabella De Broyer. Op 14 december 2002 telde het koor 30 zangertjes tussen 7 en 12 jaren.
De naam "Singhet Vro" betekent zowel "Zing Vrolijk" als "zing Vroom". Beide aspecten komen aan bod zoals te merken is aan de activiteiten en optredens:
-Kerst en Paasvieringen i.s.m. het Sint-Ceciliakoor
-Overijse Op z'n Kop (juini 1999)
-Tinteltenen in CC Den Blank (december 2000)
-Wintermarkt in de Gemeenteschool (december 2000 en 2002)
-Kinderkorenontmoeting van Vlaams-Brabant in Tielt-Winge (mei 2001)
-Concert met kinderkoor Con Anima in Ter Ijse (mei 2001)
Kestconcerten met Vocaal Ensemble Cantuva en kinderkoor Con Anima in de Druivenstreek (december 2001)
-Concert i.s.m. het Sint-Martinusconsort in de H.Hartkapel (mei 2002)
-enz...

Bekijk het programma

Flyer Korenontmoeting Heverlee 02 april 1995 02 april 1995: Korenontmoeting Heverlee
doubleflecheKlik om verder te lezen of dicht te klappen

Deelnemende koren:

Blij Rondeel uit Heverlee O.L.V. Wouter Bossaer

Hortus Musicalis uit Pellenberg O.L.V. Jan Vanderwegen

Sint-Ceciliakoor uit Overijse O.L.V. Gustaaf De Broyer

Die Kele uit Leuven O.L.V. Joris Backeljauw

Crescendo uit Boortmeerbeek O.L.V. Jozef Gooris

Bekijk het programma

Flyer concert 01 en 02 april 1995 01 en 02 april 1995: Paasconcert met het Haachts gemengd koor
doubleflecheKlik om verder te lezen of dicht te klappen

Het Haachts gemengd koor o.Lv. Mit De Groef en  het Sint-Ceciliakoor Overijse o.Lv. Staf de Broyer.

Solist: Roger Puissant

Begeleiding: Michel Stas

Presentatie: An Van Dessel en Frans Nauwelaerts

Licht en geluid: Louis Deca en Roger Derboven

Bekijk het programma

Flyer concert 22 en 24-10-1993 22 en 24 oktober 1993: Concert met Sint-Ceciliakoor uit Huldenberg, het Ruusbroeckkoor uit Hoeilaart  en onder begeleiding van het koperkwintet van het kamerorkest Chapelle de Lorraine
doubleflecheKlik om verder te lezen of dicht te klappen

Religieuse muziek a capella of met begeleiding van de kopers gevolgd door volksliedsuite door de drie koren samen met begeleiding van het koperkwintet.
Opluistering van de 3 zondagsmissen:
Sint-Ceciliakoor van Overijse in de kerk van Huldenberg om 10u30.
Ruusbroeckkoor van Hoeilaart in de kerk van Overijse om 10u.
Sint-Ceciliakoor van Huldenberg in Hoeilaart om 10u30.

Website kamerensemble Chapelle de Lorraine

Flyer concert 19-03-1988 19 maart 1988: Jubileumconcert 25 jaar Sint-Ceciliakoor met het Sint-Giovannikoor uit Lecco, het Ruusbroeckoor uit Hoeilaart  en onder begeleiding van het kamerensemble Chapelle de Lorraine
doubleflecheKlik om verder te lezen of dicht te klappen

Flyer concert 28 en 28-03-1981 28 en 29 maart 1981: Rassemblement choral in Mâcon met Chorale "les Menetri", Chorale mixte uit Vonnas, La Cantoria uit Mâcon, Chorale Di San Giovanni uit Lecco, onder begeleiding van l'orchestre de l'Ecole Nationale de Musique O.L.V. Jean-Claude Amiot.
doubleflecheKlik om verder te lezen of dicht te klappen

Aanvullende gegevens