Het vierstemmige Parochiekoor
van Overijse Centrum

Het Sint-Ceciliakoor uit Overijse, is al generaties lang bekend als het “kerkkoor” van de plaatselijke Sint-Martinuskerk. Iedereen die in Overijse ooit een kerkdienst heeft bijgewoond op een religieuze feestdag, is vertrouwd met het enthousiasme van de zangers uit dit koor.

Weinigen weten echter, dat dit koor een uitloper is van een bijzonder rijke koortraditie in de Sint-Martinuskerk. In 1659, stichtten de Prinsen van Horne namelijk een kerkkoor dat de belangrijke taak kreeg om de kerkelijke erediensten van muziek te voorzien in de vroeg-gotische hoofdkerk van Overijse. Tot op vandaag – ook al zijn de Prinsen van Horne niet meer en is de naam van het koor omgevormd tot Sint-Ceciliakoor – wordt deze eeuwenoude koortraditie met zorg en trots verder gezet.

 

Gedeelte van het koor, zomerkermis 1953

Oorspronkelijk was het Sint-Ceciliakoor een mannenkoor. In 1953 wordt het echter, onder leiding van Hendrik Segers (toenmalig koster-organist aan de parochie), omgevormd tot een gemengd koor. Toen voerden ze als eerste een meer­stemmige Latijnse mis op: de 'Messe de la Maî­tri­se' van pater Berchten.


Op 22 november 2003, Gustaaf De Broyer, 40 jaar dirigent van het Sint-Ceciliakoor ontvangt van pastoor Roger het Sint-RomboutskruisOp 22 november 2003, Gustaaf De Broyer, 40 jaar dirigent van het Sint-Ceciliakoor ontvangt van pastoor Roger het Sint-Romboutskruis

Onder de bezielende leiding van dirigent Gustaaf De Broy­er zal het van 1963 af een constan­te opgang kennen. Onder de me­nigvuldige hoogtepunten vermelden we met trots:

-in 1982 de organisa­tie in Over­ijse van een in­terna­tionaal koortreffen met Mâcon en Lecco als gas­ten,
-in 1985 een Bach- en Händelconcert met het barok­ensemble 'Musica Aeterna' te Overij­se, Huldenberg en Jezus-Eik,
-in 1988 de opvoering van de Missa Brevis van Mozart samen met het koor van Lecco en het kamerorkest 'Cha­pelle de Lorrai­ne',
-in 1989 het ­Weih­nacht­sora­torium van Bach samen met het koor Fiori Musicali uit Sint-Niklaas en het Lokers kamerorkest,
-in 1990 de deel­name in het Ant­werps Sportpaleis (samen met nog een twin­tigtal andere ko­ren) aan de opvoering van de 9e sym­fo­nie van Beet­hoven ... enz.

Ook ver­schillende verbroe­der- (en verzusteringen) hebben plaats: met Mâcon in '75, met Bruttich in '85, met Lecco in '86, met Sint-Niklaas in '89, met Beerse in '91, met Hul­den­berg in '92 en met Haacht in '95.

 

Kapelmeester ... heeft sinds 2003 het roer in handen en een nieuwe bloeiperiode treedt aan.
-Verschillende concerten, al dan niet met zangkoor Cantuva sieren het palmares.
-Hoogtepunt was zeker het treffen in 2010 met 3 Russische gezelschappen voor een bomvolle Sint-Martinuskerk, waarvoor het koor de Cultuurprijs 2010 van Overijse kreeg.

Het repertorium werd aangevuld met tal van nieuwe, ook moderne gezangen. Het Sint-Cecilia­koor staat ook elke week paraat om de kerke­lijke feest­dagen op te luisteren met aange­paste uitvoeringen.